16,50

Niet gestabiliseerd chloor granulaat
Snelwerkende chloor

Aantal
  • Lagere verbruikerskosten
  • Eenvoudig onderhoud
  • De ultieme spa beleving
  • Lange levensduur

HTH calcium hypochloriet granulaaT – 1 kg

Snel oplossend granulaat, inhoud 1kg.

  • Een “schok”-behandeling om snel het chloorgehalte op peil te brengen/te verhogen en voor het regelmatige onderhoud.
  • Algen- en bacteriëndodend middel.
  • Heeft geen invloed op de PH en is kalkvrij.
  • Niet mengen enig ander product, nooit oplossen voor gebruik.
  • Compatibel met zout chlorinator

Veiligheidsinstructies

GHS03             GHS05              GHS09            GHS07

Signaalwoord Gevaar
H272 Kan brand versterken; brandstof.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H302 Schadelijk bij opname door de mond.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

 

Gemiddelde verzendtijd 1 à 2 werkdagen.

Indien vóór 14u besteld is het in normale omstandigheden mogelijk om de volgende werkdag te leveren.
Op vertragingen van verzendbedrijven hebben wij uiteraard geen invloed.