Dit kan te wijten zijn aan kleine partikels die niet door uw filter worden geadsorbeerd. Maak gebruik van een flocculant om de kleine partikels toch via uw filter ter verwijderen. Als flocculant wordt meestal Alum (Aluminiumsulfaat=Al2(SO4)3) gebruikt. Voor de goede werking van uw Alum flocculant moet de pH zich tussen 7,6 en 7,8 tijdelijk bevinden.

Dit kan ook te wijten zijn aan een te hoge concentratie hardheid waardoor uw water troebel wordt van te veel kalk. Meet uw concentratie calciumhardheid en verlaag deze indien te hoog. Ideaal is tussen 100 -200 mg/l CaCO3

Dit kan ook ook te wijten zijn (wanneer u chloortabletten of granulaten gebruikt) aan een te hoge concentratie cyanuurzuur waardoor de werking van de vrij chloor niet meer goed is en uw water troebel wordt en uiteindelijk zelfs zal groen worden. Meet de concentratie cyanuurzuur want deze mag niet hoger zijn dan 70 mg/l. Om te verlagen moet u vers water toevoegen om de concentratie cyanuurzuur te verlagen.

Dit is te wijten aan een sterke algengroei in uw water. Algen groeien als er sterk UV licht (zonlicht) is in combinatie met de nodige voedingstoffen (organische materiaal, vervuiling) in uw water. Controleer eerst uw pH (moet tussen 7,0 en 7,6 bevinden) en daarna uw vrij chloorgehalte sterk verhogen (chloorshock) om de algen af te doden. Reinig uw filter(s) daarna om de dode algen te verwijderen.

Indien uw pH van uw water te hoog is (hoger dan 7,6) dan is uw vrij chloor niet meer actief genoeg en kunnen algen groeien als er te weinig vrij chloor aanwezig is in uw water. Verlaag desnoods uw pH tot 7,2 en verhoog uw vrij chloor tot de nodige concentraties (zie faq wat is vrij chloor).

Zorg voor een goed werkende filterinstallatie wat deze is ook zeer belangrijk om uw water helder en gezond te houden. Om kleine partikels te filtreren gebruikt u best een flocculant.

Dit is te wijten aan een veel te hoge alkaliniteit. Vervang uw water in de spa.

Dit is te wijten aan een veel te lage concentratie alkaliniteit. Vervang uw water in de spa.
De alkaliniteit (buffercapaciteit) zorgt er namelijk voor dat de pH van uw water niet zal fluctueren.

Indien de vrij koper concentratie te hoog is (bij koper-zilver ionisatie of door te veel kopersulfaat als anti algenproduct toe te voegen) dan kan geblondeerd haar groen worden. Laat uw koper concentratie meten.

Geblondeerd haar kan ook groen worden indien uw vrij chloor concentratie extreem hoog is (chloorshock water). Zwem absoluut niet in water met meer dan 10 mg/l vrij chloor. Concentraties vrij chloor hoger dan 10 mg/l zult u tevens al ruiken!

Is meestal te wijten aan een te hoge concentratie ijzer in uw water. Concentratie ijzer moet beneden 0,2 mg/l zijn anders kunnen er door luchtoxidatie ijzeroxides neerslaan die bruine vlekken geven. Laat uw ijzerconcentratie meten.

Uitzonderlijk kan dit ook te wijten zijn aan een te hoge concentratie mangaan.

Bruine algen kunnen uiteraard ook bruine vlekken veroorzaken en kunnen verwijderd worden met een chloorshock.

Extreem veel chloor in uw water is schadelijk  . Zwem niet in water met concentraties hoger dan 5 mg/l vrij chloor. Bovendien zal te veel chloor textiel aantasten en bij concentraties hoger dan 30 mg/l zal zelfs PVC (plastiek) oplossen. De beste oplossing is uw spa water verversen.

Spa water best om de 3 a 4 weken vervangen. Na deze periode is het aantal Cyanuurzuur in uw water meestal te hoog.

Helaas is dit niet mogelijk met een standaard Redox (ORP) tester omdat die ORP elektrode voorzien is van een platina ORP elektrode. Deze platina ORP elektrode zal negatieve mV waardes (of dicht bij nul) aanduiden als er teveel zout (meer dan 1 g/l) aanwezig is in het water.

Je kan enkel de vrij chloor bepalen in zoutwater met een fotometer (zoals de HI701 en vrij chloor reagentia (DPD).

Je kan het ook meten met speciale ORP elektrodes (zie automatische meet- en doseerapparatuur voor zoutelectrolyse).

De pH van mijn spa of hottube stijgt als ik de temperatuur van het water verhoog.

Als de temperatuur van het water stijgt zal er namelijk een chemische reactie plaatsgrijpen waardoor de pH stijgt.

Het koolzuurgas (CO2) zal namelijk door verwarmen van het water, uit het water ontsnappen en een pH verhoging veroorzaken.

Indien u een spa met koud leidingwater vult en bij de koude temperatuur de pH meet dan zal de pH stijgen als u opnieuw de pH meet bij een hogere temperatuur.Daarom altijd pH meten en eventueel corrigeren tot ideale pH van 7,2 nadat de temperatuur op de gewenste hoogte (van bijvoorbeeld 37°C) is gebracht.

Een stevig onweer gaat meestal gepaard met blikseminslagen. De bliksem zal Ozon (O3) aanmaken in de lucht boven uw zwembad of spa. De ozon is op zijn beurt een krachtiger oxidator dan uw chloor in uw zwembad of spa. Als er te weinig chloor in uw zwembad of spa aanwezig is zal de Ozon de chloor allemaal afbreken waardoor uw water troebel of zelfs groen kan worden wegens gebrek aan chloor.